N-VA Bekkevoort verzet zich tegen komst nieuw asielcentrum

Op 30 december 2019, over deze onderwerpen: Gemeenteraad

Hoewel er nergens in Europa een asielcrisis heerst, werden in België de afgelopen maanden zeer hoge aantallen asielzoekers geregistreerd. De oorzaak van de toename is te zoeken bij het omkeren van het beleid van de federale regering eind vorig jaar nadat Maggie De Block overnam van Theo Francken, namelijk de afschaffing van de ontradingscampagnes en het asielquotum. In geen enkel Europees land zijn er momenteel zoveel nieuwe asielzoekers ingeschreven ten opzichte van het aantal inwoners dan in België de laatste maanden.  

Fedasil krijgt amper nog asielcentra geopend wegens zwaar protest van lokale bevolking en burgemeesters, terwijl er bij de asieldiensten een ellenlange lijst ontstaat van dossiers die wachten op behandeling. Maggie De Block heeft uit pure wanhoop voorgesteld om het verplichte spreidingsplan van asielzoekers over het hele land te activeren, maar kreeg het niet doorgeduwd. Het werd tegengehouden door de andere regeringspartijen wegens vrees voor zwaar burgerprotest en gebrek aan draagvlak. Maandenlang werd het ontkend door de media maar sinds kort niet meer: België kampt met een nieuwe asielcrisis. De limieten zijn bereikt.  

Deze crisis kan niet bekampt worden met het opdringen van steeds maar weer nieuwe opvangcentra aan de gemeenten. Er zijn al zo’n 7000 plaatsen bijgekomen op enkele maanden tijd, maar het brengt allemaal geen zoden aan de dijk. Zolang de asielpoort wagenwijd open blijft staan zal het immers nooit genoeg zijn. Wat het land nodig heeft is niet meer opvang, maar eerst en vooral minder instroom.

Ons antwoord ten aanzien van de beslissing van Minister De Block om in onze gemeente een nieuw asielcentrum te openen is dus klaar en duidelijk: NIET AKKOORD. Wanneer na de sluiting van de opvang op 13 februari 2020 er opnieuw aanstalten gemaakt zou worden om in Bekkevoort een opvang te openen zullen wij ons daartegen sterk verzetten. Wij hopen dat deze houding de Minister zal aansporen om zo snel mogelijk te doen wat nodig is in het algemeen belang van het land: de instroom verminderen. Het is tijd voor doortastende actie. Dat dit wel degelijk kan bewees Staatssecretaris Theo Francken in 2018, die de aanvragen deed dalen van 2.557 in oktober naar 1.253 in december.

Dit is niet enkel een oproep tot gezond verstand op nationaal niveau maar met onze houding hiertegenover willen wij ook waken over de draagkracht van onze gemeente, zowel wat onderwijs betreft,  sociale huisvesting, als de veiligheid van al onze inwoners. 

Wij zullen vanavond op de gemeenteraad ons standpunt duidelijk maken en wij vragen dat de burgemeester in de toekomst een kordaat en krachtig veto zal uitspreken tegen de opening van nieuwe asielcentra.

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is