Nieuws

Op 10 juli 2019

Hilde Goedhuys Waarnemend algemeen directeur Eugeen Coolsstraat 17 3460 BEKKEVOORT   Voorstel agendapunt komende gemeenteraad   Geachte mevrouw   In navolging van Artikel 21, eerste lid van het Gemeentedecreet bezorgen wij, Johan Everaerts en Jan Van Cauwenbergh, gemeenteraadsleden zetelend voor de …

Op 21 februari 2019

Op woensdag 20 februari heeft de N-VA afdeling Bekkevoort bestuursverkiezingen georganiseerd.  De leden verkozen Marc Dierens als voorzitter van de afdeling.  Sofie Van de Broeck, lid van het Bijzonder Comité (OCMW), werd verkozen als ondervoorzitter.  Samen met de gemeenteraadsleden Johan Everaerts …

Op 15 oktober 2018, over deze onderwerpen: Verkiezingen 2018

Johan Everaerts, lijsttrekker N-VA Bekkevoort, stelt dat de inwoners van Bekkevoort de plannen van ‘Ons Dorp’ duidelijk goedkeuren. Onze inwoners kiezen blijkbaar voor een verstedelijking van onze dorpskernen, wat wij betreuren. Ook wordt het zwakke bestuur van CD&V, dat zich helemaal in de schaduw …