Nieuws

Op 30 december 2019, over deze onderwerpen: Gemeenteraad

Hoewel er nergens in Europa een asielcrisis heerst, werden in België de afgelopen maanden zeer hoge aantallen asielzoekers geregistreerd. De oorzaak van de toename is te zoeken bij het omkeren van het beleid van de federale regering eind vorig jaar nadat Maggie De Block overnam van Theo Francken, …

Op 10 juli 2019

Hilde Goedhuys Waarnemend algemeen directeur Eugeen Coolsstraat 17 3460 BEKKEVOORT   Voorstel agendapunt komende gemeenteraad   Geachte mevrouw   In navolging van Artikel 21, eerste lid van het Gemeentedecreet bezorgen wij, Johan Everaerts en Jan Van Cauwenbergh, gemeenteraadsleden zetelend voor de …

Op 21 februari 2019

Op woensdag 20 februari heeft de N-VA afdeling Bekkevoort bestuursverkiezingen georganiseerd.  De leden verkozen Marc Dierens als voorzitter van de afdeling.  Sofie Van de Broeck, lid van het Bijzonder Comité (OCMW), werd verkozen als ondervoorzitter.  Samen met de gemeenteraadsleden Johan Everaerts …