Jaarlijks verslag preventieadviseur

Op 6 mei 2015, over deze onderwerpen: Jaarlijks verslag preventieadviseur

 Op 18 september 2014 vond de jaarlijkse inspectie ‘preventie en welzijn’ van de gemeentelijke gebouwen plaats. Zoals blijkt uit het verslag van deze rondgang zijn meerdere risico’s en inbreuken vastgesteld. Als we dit tijdens de gemeenteraad van 30 maart aan de kaak stelden konden we alleen maar vaststellen dat het huidige bestuur hieraan bitter weinig aandacht geeft. We kunnen dan ook enkel besluiten dat er weinig respect is voor het personeel, gezien de  werkomstandigheden en de toestand van de gebouwen. We betreuren dit ten stelligste. Wat ons echter echt heeft geschokt en boos maakt is de toestand van de gemeentelijke basisschool. Er zijn liefst zes bladzijden met beschrijving van de risico’s en inbreuken (zie pag.18 tot 24)! En sinds de vaststelling gebeurt hier weinig of niets aan, men laat de toestand zoals hij is. We hopen echt dat men niet wacht om op te treden tot er een ongeval gebeurt.

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is