Nieuws

Op 3 mei 2017

Op de gemeenteraad van 24 april hebben wij, de n-va fractie, naar de definitieve teksten van het Monsterplan gevraagd. Wellicht raken deze niet klaar voor de gemeenteraad van eind mei en zullen de teksten pas voorgelegd worden eind september 2017. Zodat de info markt in oktober kan voorzien worden …

Op 21 april 2017

Vlaams minister van Mobiliteit Ben Weyts (N-VA) verhoogt het investeringsbudget voor de fiets naar een historisch hoog niveau – en dat gaan we ook in Bekkevoort merken. Nog in deze bestuursperiode (tot 2019) is er 850.000 € Vlaams geld vastgelegd voor nieuwe fietspaden, voorbereidende studies en …

Op 20 april 2017, over deze onderwerpen: Gemeenteraad

Dit RUP (Ruimtelijk Uitvoeringsplan) is ontwikkeld om zonevreemde woningen dezelfde juridische toestand te geven als de nabije zonevreemde woningen. Zonevreemde woningen in natuurgebied, met of zonder verkavelingsvoorschriften, kunnen zo gelijkgesteld worden met zonevreemde woningen in agrarisch …